Substituting Squeaking - Out Of The Strong Came Forth Jordyn.

Dans

Dans är något som vi människor oftast tycker om. Vi är födda med en känsla för rytm och afrikaner har en särskild fallenhet för att röra sig till musik. Här i västvärlden så är det vanligt med pardans. I Sverige är det särskilt populärt med dansband och det har anordnats tävlingar mellan dansband. Många går ut varje lördag och dansar. I sig ger dans en avkoppling men ändå bra med motion. Det är ett roligt sätt att motionera. Man orkar oftast mer än om man inte hade haft musik till. Ungdomar dansar gärna till tekno och danspop. Äldre har folkdans som sin favorit och i viss mån finns det logdans kvar här och där i vårt avlånga land.